ProFM

Regularne inspekcje i konserwacje

Czynności te są podstawą prawidłowej eksploatacji. Dzięki nim zwiększamy czas bezawaryjnej pracy urządzeń, minimalizujemy koszt utrzymania urządzenia oraz zabezpieczamy się przed kosztownymi, nieprzewidzianymi awariami.

Prace wykonywane podczas przeglądów i konserwacji wydłużają życie instalacji i urządzeń a przez to pozwalają obniżyć koszt utrzymania obiektu.

Podczas inspekcji nasi technicy pokonują wcześniej przygotowaną i zaplanowaną na naszej platformie CAFM trasę dokonując oględzin i drobnych regulacji. Wszelkie zebrane przez nich informacje są zapisywane w bazie danych i przypisywane do konkretnych urządzeń.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w miarę możliwości od razu je usuwają a w razie potrzeby tworzą odpowiednie zgłoszenie w celu zaplanowana dalszych prac konserwacyjnych lub naprawczych.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.