ProFM

Nadzór i Eksploatacja

Z utrzymaniem infrastruktury technicznej wiąże się wiele obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa, DTR (Dokumentacji techniczno-ruchowej) czy gwarancji.

W ramach usług nadzoru i konserwacji wdrażamy platformę CAFM w celu zaplanowania wszelkich czynności eksploatacyjnych jakim podlegają obiekty.

Prace są nadzorowane przez doświadczonych kierowników technicznych trzymających pieczę nad kompleksową obsługą techniczną.

Właściciel może spać spokojnie i skupić na się na prowadzeniu swojego biznesu. Wszelkie obowiązki związane z kontrolą organów technicznych i administracyjnych takich jak UDT (Urząd Dozoru Technicznego), Nadzór Budowlany czy Straż Pożarna zostaną przejęte przez nas.

Podczas wykonywania nadzoru nad konserwacją przygotowane zostaną wszelkie informacje wymagane od właściciela obiektu wymagane przez BDO (Baza Danych o Odpadach), CRO (Centralny Rejestr Operatorów) czy sprawozdanie do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Odpadami) i Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonujemy również wymagane prawem kontrole m.in. Kontrolę Obiektu Budowlanego, Kontrolę Systemów Ogrzewania i Klimatyzacji czy Audyty energetyczne i efektywności energetycznej.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.