ProFM

Prace ogólnobudowlane

Podczas cyklu życia obiektu przeznaczenie poszczególnych przestrzeni ulega zmianie. Wiąże się to z koniecznością wykonania prac modernizacyjnych lub rearanżacyjnych (fit-out).

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w eksploatacji jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować i przeprowadzić prace budowlane w obiekcie bez narażania ciągłości pracy jego użytkowników oraz minimalizując niedostępność powierzchni i uciążliwość dla codziennej pracy obiektu.

Przy wsparciu naszych zaufanych podwykonawców wykonujemy montaże i wymiany m.in. instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, elektrycznych oraz systemów oświetlenia.

Pełna koordynacja oraz odpowiedzialność naszych pracowników Państwa obiekt jest gwarantem sprawnego i bezproblemowego przeprowadzenia skomplikowanych procesów w czynnym obiekcie.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.