ProFM

Pogotowie techniczne

Prawa Murphy’ego mówiące o tym, że jeśli coś może pójść źle to tak się stanie działa zawsze i wszędzie. Sytuacje takie zdarzają się również w obiektach budowlanych. Dlatego też pozostajemy w gotowości do interwencji awaryjnych również poza godzinami obecności naszego personelu na obiekcie, przez całą dobę 24/7. Konieczność takich interwencji zachodzi w sytuacjach takich jak nagłe, ulewne deszcze, brak dostępności mediów na obiekcie, konieczność przywrócenia poprawnej pracy obiektu po zaniku zasilania oraz… w wielu niemożliwych do przewidzenia sytuacjach wymagających wsparcia obsługi technicznej.

W takich chwilach możecie liczyć na nasze wsparcie w ograniczeniu zasięgu awarii oraz usunięciu jej przyczyn. Nasi pracownicy na miejscu dokonają oceny sytuacji oraz w razie potrzeby wezwą pozostałych członków zespołu lub serwisów specjalistycznych.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.