ProFM

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasze Usługi

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów, a co za tym idzie ciągłość biznesu naszych Kontrahentów. Dzięki kompetencjom i zaangażowaniu naszych pracowników, a także wysokim standardom oraz inteligentnym rozwiązaniom możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Start up

Ogólna ocena stanu urządzeń oraz instalacji, weryfikacja dokumentacji oraz sporządzenie zestawienia wszelkich danych dotyczących eksploatacji.

Nadzór i konserwacja instalacji

M.in.: instalacje zasilania nN i SN, niskoprądowe, przeciwpożarowe, HVAC, wodno-kanalizacyjne, uzdatnianie wody, dźwigi.

Dedykowana obsługa obiektów

Dedykowany zespół do obsługi obiektu: Kierownik techniczny, Kierownik obiektu, złota rączka.

Prace ogólnobudowlane

M.in.: bieżące naprawy instalacji technicznych, wykonywanie drobnych prac stolarskich, ślusarskich, naprawczych, ogólnobudowlanych.

Regularne inspekcje i konserwacje

Prowadzenie systematycznych inspekcji, konserwacji oraz przeglądów urządzeń i instalacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem w danym roku.

Pogotowie techniczne

Błyskawiczna reakcja Pogotowia technicznego dyżurujące 24h na dobę 7 dni w tygodniu z czasem reakcji do 2 godzin.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.