ProFM

Dedykowana obsługa obiektów

Analizy i ocena stanu budynku wykonana podczas fazy Start-up uwidaczniają szerokie spektrum wymaganych prac eksploatacyjnych. W takich przypadkach oddajemy do dyspozycji obiektu wykwalifikowanych techników, koordynatorów i kierowników technicznych. Są oni obecni na obiekcie w określone dni tygodnia w celu przeprowadzenia koniecznych prac i reakcji na zgłoszenia użytkowników budynku lub codziennie.

Wykonują oni bieżące prace naprawcze oraz regulacje i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Znają dobrze obiekt a każda wykonywana przez nich praca jest dokumentowana na platformie CAFM poprzez przypisanie jej do konkretnego urządzenia. Dzięki temu możliwa jest analiza częstości zdarzeń z nim związanych oraz zebranie dokładnego zakresu wykonanych przy nim prac co pozwala na indywidualne dopasowanie zakresu przeglądu oraz sprawne wykonanie prac remontowych.

Obecność pracowników obsługi technicznej na obiekcie znacząco skraca czas reakcji na zgłoszenia pojawiające się ze strony użytkowników obiektu oraz koszty wezwania serwisów zewnętrznych.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.