ProFM

Usługi

Start Up

 

If you can’t measure it, you can’t improve it.

Ta sentencja Lorda Kelvina przyświeca nam od samego początku opieki nad budynkiem. Inwentaryzacja oraz poznanie stanu systemów, instalacji i urządzeń jest pierwszym krokiem do prawidłowej eksploatacji i zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy infrastruktury obiektów budowlanych.

Podczas tej fazy dokonujemy dokładnej analizy dostępnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej. Na podstawie zidentyfikowanych w niej zasobów, czyli urządzeń i instalacji dokonujemy weryfikacji ich stanu w obiekcie. Wszystkie urządzenia są inwentaryzowane oraz tworzona jest baza danych niezbędna na każdym etapie eksploatacji. Informacje te służą do zaplanowania przeglądów, konserwacji, inspekcji i regulacji pracy urządzeń. Dane te pozwalają na przyspieszenie procesu doboru, zamówienia i wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz modernizacji urządzeń.

Wszystkie powyższe informacje są umieszczane na platformie CAFM (ang. Computer-Aided Facility Management). Platforma zapewnia dostęp zarówno poprzez aplikację jak i przeglądarkę dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w prawidłową pracę obiektu. Po wykonaniu powyższych zadań właściciel nieruchomości lub zarządca ma kompletną wiedzę o podległych mu systemach, instalacjach i urządzeniach oraz zakresie i terminach związanych z ich eksploatacją. Są one podstawą dokładnej wyceny kosztów utrzymania technicznego nieruchomości.

W ProFM podejmujemy wyzwania techniczne i inżynieryjne, aby zapewnić niezakłóconą pracę obiektów.