Czy wiesz, że wydatki eksploatacyjne w ciągu cyklu życia budynku są ok. 𝟐𝟎𝟎 𝐫𝐚𝐳𝐲 wyższe niż łączny koszt projektu i prac budowlanych razem wziętych?

Tak wynika z dokumentu Ministerstwa Rozwoju pt. „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce: Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” oraz publikacji Dona Warda pt. „Construction Excellence: Excellence in the New Era”.

Mając świadomość, że budowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat, zaś eksploatacja obiektu trwa często przez ponad sto lat. Warto zaplanować jej strategię z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli zanim budynek zostanie oddany do użytku. Z pewnością przyniesie to pozytywne rezultaty w kontekście późniejszych kosztów utrzymania budynku. Należy na bieżąco doskonalić procesy eksploatacyjne, monitorować zmiany w technologii i regulacjach, aby dostosowywać obiekt do obowiązujących standardów efektywności i zrównoważonego rozwoju.

W ProFM wspieramy naszych klientów w opracowywaniu strategii eksploatacyjnych dla planowanych przez nich inwestycji, jeszcze zanim użytkownicy zaczną korzystać z budynku.