Rola facility managera staje się coraz ważniejsza we wspieraniu organizacji w osiąganiu celów ekologicznych. Nieustannie dążymy do stosowania innowacyjnych działań, które nie tylko optymalizują funkcjonowanie budynków, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska. 

Jakie ekologiczne praktyki stosujemy? 
➨ Wykorzystujemy BMS oraz inne systemy zbierania danych o działaniu urządzeń do monitorowania zużycia zasobów takich jak: woda, energia czy materiały eksploatacyjne, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji optymalizacyjnych.
➨ Poprawiamy efektywność energetyczną poprzez modernizację istniejących systemów w zarządzaniu oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem.  
➨ Ograniczamy zużycie papieru poprzez stosowanie cyfryzacji i zarządzanie obiektami wspomagane komputerowo CAFM.