Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wielu właścicieli nieruchomości zaniedbuje obowiązki dotyczące utrzymania technicznego swoich obiektów.

Najważniejszymi z nich są:
➨ Nie wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych lub przeprowadzanie tych kontroli w niepełnym zakresie,
➨ Brak realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzanych kontroli,
➨ Brak właściwego nadzoru gmin nad zarządcami budynków,
➨ Brak książek obiektów budowlanych lub ich niewłaściwe prowadzenie.

Wymagania prawne nakładane przez polskie prawo, głównie Ustawę Prawo Budowlane, mimo tego, że obowiązują już od prawie 30 lat nadal są bardzo różnie rozumiane i interpretowane. W istniejących obiektach, które przejmujemy w obsługę, niestety bardzo często znajdujemy braki w dokumentacji i obowiązkowym raportowaniu. Jakość wymaganych kontroli, przeglądów i pomiarów pozostawia wiele do życzenia. Wynika to niestety z prozaicznych powodów. Podmioty podejmujące się tych zadań nie mają odpowiedniej wiedzy, a w pogoni za jak najniższą ceną wykonują prace niedbale przez co produkowane przez nie dokumenty nie dają żadnej pewności, że budynki czy instalacje poddawane kontroli są w należytym stanie technicznym.

Ustawa dobrze opisuje obowiązki nakładane na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, jednak często nawet osoby uprawnione do wykonywania czynności w budownictwie nie mają wystarczającej wiedzy o technicznych aspektach przeprowadzanych kontroli. Najczęściej obserwujemy to w protokołach z kontroli oraz nagminnie błędnie wypełnianych Książkach Obiektu Budowlanego. Nadzieją na poprawę tego stanu napawa fakt wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, która znacząco ułatwia proces kontroli poprawności ich prowadzenia oraz spełniania obowiązków.

Naszym sposobem na zapewnienie jakości wykonywanych obowiązków, a co za tym idzie bezpieczeństwa obiektów oraz ryzyka nałożenia kary administracyjnej przez organy kontrolne, jest wykonywanie kontroli obiektu budowlanego i innych czynności takich jak pomiary elektryczne czy kontrole przewodów wentylacyjnych i instalacji gazowej wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za techniczne utrzymanie nieruchomości. Dzięki takiej współpracy obie strony wnoszą komplementarną perspektywę, która podnosi jakość wykonanej kontroli.

źródło: https://lnkd.in/dfFDsQiy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *